Biblioteca Universităţii

Împrumut interbibliotecar

  

Localizare: Corp E, Biblioteca, cam. E004
Program: Luni-Vineri: 08:00 – 16:00
  Sâmbătă:     ÎNCHIS
Bibliotecari: Despina Doina ROTARU     
Contact: +40 230 216 147 / int. 582
  biblioteca@usv.ro

 

          Împrumutul interbibliotecar este serviciul prin care o bibliotecă obţine de la o altă bibliotecă anumite documente inexistente în colecţiile proprii, în scopul asigurării dreptului fundamental al cetăţeanului la informaţie.          

Asigurăm împrumutul interbibliotecar pentru studenţii, cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, care au înscriere la biblioteca.

Împrumutul interbibliotecar naţional – gratuit.

Împrumutul interbibliotecar internaţional – contra cost.

Împrumutul interbibliotecar internaţional de la biblioteci pentru care se plătesc taxe de împrumut - se percep taxe de împrumut şi taxe poştale.

Împrumutul interbibliotecar internaţional de la biblioteci care nu percep taxe de împrumut - se percep doar taxe poştale.

Condiţii de împrumut:

  • prezentarea permisului de bibliotecă (a cardului electronic);
  • completarea unui formular în care se trec datele personale ale solicitantului şi datele bibliografice ale documentelor solicitate;
  • publicaţiile primite prin împrumut interbibliotecar se consultă numai la Sala de lectură.

Model de formular împrumut cărţi/reviste

 

LIVRARE DE DOCUMENTE – CONTRA COST (conform tarifelor stabilite de bibliotecă).

Maniera de livrare :

  • electronic (prin scanare);
  • prin poştă (xerocopii).

Condiţii de livrare :

  • completarea unui formular în care se trec datele personale ale solicitantului şi datele bibliografice ale documentelor solicitate.

Se furnizează la cerere :

  • articole din publicaţii periodice (nu întreaga publicaţie);
  • parţial capitole din cărţi (scanare sau xeroxare).

Reproducerile nu pot fi comercializate. Provenienţa materialelor reproduse trebuie menţionată în cazul în care acestea sunt folosite în studii şi articole. În funcţie de starea de conservare şi de mărimea documentului, se alege varianta optimă de reproducere.

Livrarea documentelor se face după virarea în contul bibliotecii a contravalorii serviciului.


Model de formular comandă copii (scanare, xerografriere)