Biblioteca Universităţii

Sala Colecţii speciale


Localizare:
Corp A, et. I, cam. 102
Program:
Luni-Vineri: 08:00 – 20:00
Bibliotecar:
Ana EFROS
Contact:
+40 230 216 147 / int. 118

biblioteca@usv.ro

 

  • Este destinată doctoranzilor, cercetătorilor şi cadrelor didactice universitare, precum şi celor interesaţi de fondul de carte veche (8 locuri);
  • permite consultarea publicaţiilor în acces indirect;
  • se oferă informaţii de specialitate, prompte şi competente;
  • sala dispune de un calculator;
  • asigură o ambianţă confortabilă şi adecvată lecturii.


           Fondul Colecţii Speciale cuprinde peste 12530 de publicaţii monografice: carte rară străină, carte rară românească, atlase, albume, hărţi, stampe. Aici se păstrează opere literare, teologice, filosofice, istorice şi juridice, chimie, fizică, publicaţii ce au aparţinut personalităţilor politice şi culturale, cărturarilor celebri din Bucovina şi Ţara Românească. Sunt tipărite în diferite limbi: germană cu caractere gotice, română cu caractere chirilice, latină, greacă veche, germană, italiană, engleză, franceză, română. Colecţia cuprinde documente editate între anii 1830 până în anul 1947. În colecţie se regăsesc operele cronicarilor Miron Costin, Ion Neculce, Grigore Ureche, editate între anii 1886-1944; operele lui Mihail Kogălniceanu publicate din anii 1846-1948; publicaţiile lui Mihai Eminescu apărute între anii 1885-1944; publicaţiile folcloristului bucovinean Simion Florea Marian tipărite între anii 1882-1924; documente privind istoria românilor; documente din istoria Bucovinei, publicate la Cernăuţi (fosta capitală a Bucovinei). Majoritatea documentelor din fondul Colecţii Speciale conţin diferite dedicaţii şi autografe personale ale autorilor.