Biblioteca Universităţii

Acces la colecţiile din sălile de lectură

 

 

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor:

 

  • să respecte programul de funcţionare a sălilor de lectură;
  • toate categoriile de utilizatori au dreptul să consulte publicaţiile bibliotecii din sălile de lectură (cu acces direct sau indirect) un număr nelimitat de volume, dar nu mai mult de 15 volume simultan;
  • să nu scoată publicaţiile solicitate din sălile de lectură fără permisiunea bibliotecarului de serviciu (în cazuri de excepţie, publicaţiile din sălile de lectură se pot împrumuta peste noapte şi pe perioada de week-end);
  • să restituie cu o jumătate de oră înainte de sfârşitul programului de funcţionare toate publicaţiile solicitate în sălile de lectură;
  • să nu pună pe raft publicaţiile solicitate din sălile de lectură cu acces liber.

 

NOTĂ: Pentru nerestituirea la termen a documentelor împrumutate din sălile de lectură utilizatorii sunt sancţionaţi cu amendă în valoare de 5 lei / zi pentru un titlu. Suma totală nu va depaşi valoarea de 50 lei pentru un titlu.

            Pentru deteriorarea sau distrugerea etichetelor RFID utilizatorii sunt sancţionaţi cu o amendă în valoare de 10 lei / buc.

 

 

PREZENTARE  

 

Sala de Lectură „Mihail Iordache” 

Sala Colecţii Speciale 

Sala Referinţe

Sala de Lectură Periodice, Seriale

Sala de Lectură Publicaţii Economice şi Inginereşti 

Sala Internet