Calitate USV
        

Propunere modificare Carta USV

          Data postării: 28.01.2019
          Data limită pentru observații: 07.02.2019


Propunere revizuire R53 Regulament cadru de acordare a burselor

          Data postării: 13.07.2017

          Data limită pentru observații: 20.07.2017

Propunere revizuire Procedură operațională pentru Elaborarea, redactarea și eliberarea adeverințelor

          Data postării: 21.11.2016

          Data limită pentru observații: 25.11.2016


Propunere revizuire Procedură pentru Comanda și primirea actelor de studii tipizate


          Data postării: 21.11.2016

          Data limită pentru observații: 25.11.2016


Propunere revizuire Procedură pentru Completarea actelor de studii tipizate
          Data postării: 21.11.2016

          Data limită pentru observații: 25.11.2016


Propunere revizuire Procedură pentru Eliberarea actelor de studii tipizate

          Data postării: 21.11.2016

          Data limită pentru observații: 25.11.2016


Propunere revizuire Procedură pentru Întocmirea și eliberarea duplicatelor actelor de studii

          Data postării: 21.11.2016

          Data limită pentru observații: 25.11.2016

Propunere revizuire Fișa F09

          Data postării: 20.07.2016

          Data limită pentru observații: 25.07.2016


Modificare R42 Regulament evaluare performanțe didactice 2015

          Data postării: 02.12.2015

          Data limită pentru observații: 09.12.2015


Propunere de revizuire a Cartei USV

          Data postării: 04.03.2015

          Data limită pentru observații: 10.03.2015


Propunere de revizuire a Fișei F09

          Data postării: 19.02.2015

          Data limită pentru observații: 02.03.2015

Propunere către Senatul Universității Ștefan cel Mare din Suceava privind structura facultăților și indemnizațiile de conducere pentru directorii de departamente

          Data postării: 18.02.2015

          Data limită pentru observații: 02.03.2015


Plan instituțional dezvoltare profesională

          Data postării: 27.01.2015

Regulament de funcționare a Centrului de Învățământ la Distanță și Formare Continuă

Regulament de funcționare a Centrului de Învățământ la Distanță și Formare Continuă din cadrul FIG

          Data postării: 30.06.2014


Regulament de organizare și funcționare al Compartimentului de transfer tehnologic și companii spin-off

          Data postării: 25.06.2014

Regulament de cazare

          Data postării: : 12.05.2014

Procedură privind înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor cercetării

          Data postării: 12.05.2014

Procedură pentru colectarea de informații privind statutul socio-profesional

          Data postării: 28.04.2014

Regulament privind organizarea și funcționarea programelor de conversie profesională

          Data postării: 7.04.2014

Regulamentul Centrului de Învățământ la Distanță și Formare Continuă

Procedura privind voluntariatul

          Data postării: :   09.01.2014

Raport instituţional USV 19.07.2013

           Data postării: 19.07.2013

R08 Regulament cadru de organizare şi funcţionare a CF

           Data postării: 15.07.2013


REGULAMENT pentru Organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie

           Data postării: 25.04.2013

Fişa F09 Cercetare ştiinţifică
F09 Fişa de autoapreciere a performanţei academice - revizuit 2012 capitolele 1, 3, 4 şi 5

           Data postării: 17.12.2012

Procedură privind Soluţionarea situaţiilor de încălcare a eticii academice - v04

           Data postării: 22.10.2012

Procedură prind completarea fişei postului didactic

           Data postării: 17.04.2012
           Data limită pentru observaţii 25.04.2012

Procedură prind recunoaşterea stagiilor în străinătate, efectuate în programul Erasmus

           Data postarii 17.04.2012
           Data limita pentru observatii 25.04.2012

Regulament privind întocmirea statelor de funcţii

           Data postarii 17.04.2012
           Data limita pentru observatii 25.04.2012

Procedură privind organizarea şi derularea mobilităţilor de studenţi "incoming", în cadrul programului Erasmus

          Data postarii: 16.02.2011
          Data limita pentru observatii: 23.02.2012


Procedură privind organizarea stagiilor de cercetare doctorală şi postdoctorală în cadrul programului Eugen Ionescu

          Data postarii: 16.02.2011
          Data limita pentru observatii: 23.02.2012


Procedură privind eliberarea documentului de mobilitate Europass

          Data postarii: 16.02.2011
          Data limita pentru observatii: 23.02.2012


Regulament privind evaluarea calităţii corpului profesoral

          Data postarii: 13.02.2011
          Data limita pentru observatii: 20.02.2012

Procedură pentru elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ

          Data postarii: 26.01.2011
          Data limita pentru observatii: 07.02.2012

Regulament pentru organizarea şi funcţionarea departamentului

          Data postarii: 13.01.2011
          Data limita pentru observatii: 01.02.2012

Procedura Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi

          Data postarii: 24.11.2011
          Data limita pentru observatii: 5.12.2011

Regulament privind evaluarea calităţii corpului profesoral

          Data postarii: 24.11.2011
          Data limita pentru observatii: 5.12.2011

Regulament de organizare şi funcţionare a USV

          Data postarii: 07.11.2011
          Data limita pentru observatii: 21.11.2011

Regulament acordare burse

          Data postarii: 01.11.2011
          Data limita pentru observatii: 08.11.2011

Regulament de funcţionare al departamentului Observator Astronomic

          Data postarii: 27.10.2011
          Data limita pentru observatii: 02.11.2011

Procedură operaţională pentru acordarea definitivării în învăţământ şi obţinerea gradului didactic II

          Data postarii: 25.10.2011
          Data limita pentru observatii: 31.10.2011

Procedură operaţională pentru obţinerea gradului didactic gradul I

          Data postarii: 25.10.2011
          Data limita pentru observatii: 31.10.2011

Procedură operaţională pentru completarea şi eliberarea certificatelor de perfecţionare

          Data postarii: 25.10.2011
          Data limita pentru observatii: 31.10.2011

Regulament pentru Înregistrarea documentelor la Registratură

          Data postarii: 24.09.2011
          Data limita pentru observatii: 31.09.2011

Regulament secretariat general universitate final septembrie 2011

          Data postarii: 19.09.2011
          Data limita pentru observatii: 26.09.2011

R32 Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecii

          Data postarii: 15.09.2011
          Data limita pentru observatii: 21.09.2011

Propuneri pentru completarea normei didactice

          Data postarii: 14.09.2011
          Data limita pentru observatii: 19.09.2011

Procedură privind plata burselor şi a altor forme de sprijin material

          Data postarii: 14.09.2011
          Data limita pentru observatii: 21.09.2011

Regulament pentru întocmirea Statelor de funcţii

          Data postarii: 09.09.2011
          Data limita pentru observatii: 16.09.2011

Procedură operaţională privind stabilirea drepturilor salariale

Procedură operaţională privind organizarea recrutării, selecţia şi angajarea personalului

Procedură operaţională privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic

          Data postarii: 07.09.2011
          Data limita pentru observatii: 12.09.2011

Procedura privind acoperirea activităţilor didactice în regim de plata cu ora - v03

          Data postării: :                               04.07.2011
          Data limită pentru observaţii:     08.07.2011

Procedura privind ocuparea posturilor prin plata cu ora - v02

Redactarea procedurilor v03

R20 Regulament privind Instituirea şi acordarea distincţiilor

          Data postării: :                               23.06.2011
          Data limită pentru observaţii:     30.06.2011


© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization