Calitate USV
        

1. Raport instituţional USV
Raport de autoevaluare instituţională USV  pdf doc
Institutional Self-evaluation Report pdf doc
Anexe zip 
I.1. Statutul juridic
I.2. Structuri instituţionale, administrative și manageriale
I.3. Baza materială
II.1 Conținutul programelor de studii
II.2 Rezultatele învățării
II.3 Activitatea de cercetare științifică
II.4 Activitatea financiară a organizației
III.1 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
III.2 Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de studiu şi activităţilor desfăşurate
III.3 Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
III.4 Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
III.5 Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
III.6 Baza de date actualizată, referitoare la asigurarea internă a calităţii
III.7 Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la managementul universităţii, programele de studii, certificatele, diplomele şi calificările oferite
III.8 Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
III.9 Asigurarea externă a calităţii în mod periodic

2. Rapoarte de autoevaluare Programe de studii
2.1. Educaţie fizică şi sportivă
2.2. Controlul şi expertiza produselor alimentare
2.3. Automatică și informatică aplicată
2.4. Sisteme electrice
2.5. Tehnologia construcțiilor de mașini
2.6. Relații internaționale și studii europene  
2.7. Limba şi literatura franceză –  O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) 
2.8. Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă ( franceză, germană, spaniolă, italiană)
2.9. Silvicultură  
2.10. Administrarea afacerilor  
2.11. Asistenţă managerială şi administrativă  
2.12. Sisteme moderne pentru conducerea proceselor electrice 

3. Raportul de evaluare instituțională al studenților   zip

4. Informațiile precizate în Anexa 2 la protocol  zip

Evaluare externă ARACIS 2013


© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization