Calitate USV
        


Corpul propriu de evaluatori ai Comisiei de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii din cadrul USV

 

Nr. crt.

Facultatea

Numele şi prenumele

1.

Educaţie Fizică şi Sport

Conf.univ.dr. Oana GEMAN

2. 

Inginerie Alimentară

Prof.univ.dr.ing. Sonia AMARIEI

3. 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Prof.univ.dr.mat. Bianca SATCO

4. 

Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Prof.univ.dr.ing. Marilena GLOVNEA

5. 

Istorie şi Geografie

Conf.univ.dr. Dumitru MIHĂILĂ

6. 

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Conf.univ.dr. Evelina GRAUR

7. 

Silvicultură

Conf.univ.dr.ing. Anca MĂCIUCĂ

8. 

Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Conf.univ.dr. Mariana LUPAN

9.

Drept şi Ştiinţe Administrative

Conf.univ.dr. Irina BILOUSEAC

10.

Ştiinţe ale Educaţiei

Conf.univ dr. Nadia SERDENCIUC

© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization