Calitate USV
        

Rapoarte anuale

Rapoarte anuale privind calitatea academică

Rapoarte de activitate ale CEAC USV

Rapoarte privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi

Indicatori raport calitate

 

 


© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization