Infrastructură didactică

    Campusul 1 al USV pune la dispoziţia studenţilor 18 corpuri de clădiri cu o suprafaţă totală de aproximativ 56.000 m2, din care utilă pentru învăţământ 27.300 m2. Mai bine de jumătate din această suprafaţă este destinată celor 140 laboratoare cu o capacitate totală de 2.100 locuri, iar un sfert, celor 41 săli de curs şi seminar cu o capacitate totală de 2.900 locuri. Suprafaţa totală desfăşurată a clădirilor de învăţământ este de 40.242 m2.
Toate spaţiile de învăţământ din Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava beneficiază de conexiune la Internet. Accesul Internet în USV a demarat în 1996 prin serviciul Dial-up cu sprijinul fundaţiei Soros şi ulterior al RoEduNet. În 2008 reţeaua de date cuprindea peste 1300 de calculatoare conectate, 18 servere, conectate la reţeaua Internet, 60Mbps. Prin eforturi proprii, în special din fondurile atrase prin programe de cercetare sau prin diferite programe cu finanţare externă, actualmente, sălile de învăţământ şi cercetare sunt dotate cu tehnică de calcul performantă şi aparate de laborator pentru susţinerea cercetării de performanţă.
    Universitatea dispune de bibliotecă proprie dotată cu 6 săli de lectură cu acces la raft având o suprafaţă de 819 m2, 429 locuri şi un fond de carte de peste 275.000 de volume, corespunzător programelor de studiu din planurile de învăţământ. Biblioteca dispune de publicaţii periodice (219 abonamente permanente naţionale şi 68 internaţionale), teze de doctorat, descrieri de brevete de invenţie, colecţie de STAS-uri, microformate, documente cartografice, audiovizuale, electronice şi alte categorii de documente.
    Universitatea are o tipografie care asigură multiplicarea îndrumarelor de laborator, a cursurilor şi a altor materiale didactice necesare procesului de învăţământ superior, precum şi o editură proprie recunoscută CNCSIS. Dotarea tehnică a tipografiei corespunde cerinţelor de editare a unor lucrări de calitate în tiraj suficient.

    Complexul de nataţie şi kinetoterapie al USV situat în campusul I se desfăşoară pe o structură demisol, parter, 1 etaj, având 2900 m2 suprafaţă desfăşurată şi cuprinde bazin de înot, vestiare, anexe (staţie tratare apă, centrală termică şi ventilaţie), săli de pregătire fizică, cabinete didactice, cabinete de kinetoterapie.

    Printre realizările ultimilor ani în privinţa îmbunătăţirii şi extinderii campusului universitar I, pot fi amintite următoarele: restaurant universitar, extins cu 250 m2 şi modernizat în perioada august 2006 - februarie 2007, şi care asigură frecvent servicii de masă pentru 1 1200 – 1400 persoane pe zi; Auditorium-ul Joseph Schmidt inaugurat în 2007, în suprafaţă de 267,3 m2 dispune de 240 de locuri şi este destinat manifestărilor culturale; teren de sport cu pistă de alergare în suprafaţă de 2.400 m2 acoperit cu balon presostatic amenajat pentru jocuri sportive; corpul E cu o suprafaţă de 9850 m2 inaugurat în 2008 şi destinat activităţilor didactice cât şi ca sediu pentru biblioteca universitară; investiţia a trei milioane de lei în reabilitarea Cabanei Şipoţel, care se întinde pe o suprafaţă desfăşurată de 928 metri pătraţi şi are destinaţie multiplă: camere de cazare, sală de cursuri de 30 locuri, birouri, bucătărie, sală de mese, spălătorie; Aulă, club studenţesc şi corp de legătură inaugurate în 2009; un observator astronomic.
    Universitatea Ștefan cel Mare are în stațiunea turistică Vatra Dornei un Centru pentru Pregătire Continuă.
    Hotelul de 3 stele beneficiază de 20 de camere cu câte 2 paturi, de 2 apartamente de protocol și restaurant. Pentru că aparține Universității, din hotel nu puteau lipsi sălile de conferință, în care, la nevoie se pot desfășura și cursuri. De asemenea, aici pot fi cazați studenții suceveni care fac practică în zona Dornelor.
    Centrul pentru Pregătire Continuă se adresează în egală măsură și celor care au drept scop recreerea. Compartimentul de spa cuprinde două saune, sală de fitness și masaj.     
    Universitatea a avut permanent în vedere asigurarea unor condiţii optime de viaţă pentru studenţi, dar şi organizarea unor activităţi culturale şi sportive pentru ca aceştia să-şi petreacă în mod util şi plăcut timpul liber. Cazarea studenţilor şi a cadrelor didactice se poate face în cămine care beneficiază de o capacitate maximă de 1050 de locuri distribuite în 4 cămine studenţeşti.

    Eforturile Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava de a crea studenţilor săi condiţii materiale care să le permită obţinerea de performanţe academice superioare s-au concretizat în anul 2007 în trecerea în patrimoniul USV, prin hotărâre de guvern, a unei suprafeţe de 30 hectare în zona localităţii Moara. Acest amplasament va fi utilizat de universitate pentru construirea Campusului nr. 2 în care sunt prevăzute construcţia următoarelor obiective: casă de cultură, sală polivalentă, bazin de înot olimpic, spaţii de învăţământ pentru facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Silvicultură, Medicină şi Arte, terenuri de sport, lac nautic, parc dendrologic, grădină botanică, complex de sere, centru de cercetare în nanotehnologii, centru de excelenţă în biotehnologii, centru de restaurare şi muzeu universitar, bibliotecă universitară, 5 cămine studenţeşti cu o capacitate totală de 1.500 de locuri şi un restaurant studenţesc Perioada de desfăşurare a lucrărilor este 2008-2012 şi va însemna un efort financiar de peste 500 milioane de lei