Introducere

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (USV) este una dintre cele mai dinamice universităţi  din Europa de Est oferind o educaţie universitară şi post-universitară atractivă şi de calitate.USV asigură un curriculum cuprinzător, cu mai mult de 100 de programe de studii la licenţă, masterat, doctorat şi nivel post-doctoral pe diverse domenii: socio–umane tehnice, economice, ştiinţe ale naturii. Diversitatea instituţională reprezintă un atribut solid care oferă capacitatea de a răspunde unor cereri diverse impuse de o societate în continuă schimbare. Această diversitate acoperă domeniul de studiu, nivelul de studiu, precum şi competenţele dezvoltate prin programele de studii.
Platforma transnaţională a USV are drept obiectiv descoperirea, conservarea şi difuzarea cunoştinţelor promovând în acelaşi timp principiile fundamentale europene, cum ar fi unitatea prin diversitate, într-o zonă în care credibilitatea şi identitatea Uniunii Europene trebuie să fie consolidate şi extinse.
Situată în frumosul ţinut multicultural al Bucovinei, USV este înconjurată de cea mai mare densitate de monumente UNESCO din această parte a Europei. Monumentele de artă, viaţa spirituală intensă şi bogatele tradiţii folclorice oferă studenţilor oportunităţi pentru activităţi extra-curriculare.
USV se remarcă şi prin capacitatea de a susţine dezvoltarea regională atât la nivel naţional, în cadrul  euro-regiunii Nord-Est, precum şi la nivel transnaţional, prin parteneriatele cu Ucraina şi Republica Moldova.
Ca instituţie de învăţământ superior românesc, situată la confluenţa unor importante culturi şi civilizaţii europene, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava este chemată să conserve şi să favorizeze diversitatea culturală, să consolideze legăturile cu românii de dincolo de graniţă printr-o deschidere internaţională ce vizează atât încheierea de acorduri bilaterale şi parteneriate cu universităţi din Uniunea Europeană, cât şi dezvoltarea unor colaborări puternice cu universităţi din Centrul şi Estul Europei.