Posturi didactice și de cercetare

 An universitar 2019 - 2020

- perioadă nedeterminată - 
semestrul II

 

I. FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

I. 1. Departamentul de Educație Fizică și Sport

1. Asistent universitar*, poz. 25, disciplinele: Kinesiologie, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale;

* Condiții de Participare la concurs: titlul de doctor în Știința Sportului și Educației Fizice

 

Informații post

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data:
Rezultat concurs
Rezultat final

 

I. 2. Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană

1. Șef de lucrări*, poz. 22, disciplinele:Informatică medicală, Biostatistică, Abilități practice.

* Condiții de participare la concurs: titlul de doctor în domeniul Electronică și telecomunicații; specializare în Bioinginerie clinică.

Informații post

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final

2. Asistent universitar*, poz. 24, disciplinele:Recuperare în medicina sportivă, Recuperare în ortopedie și traumatologie, Biomecanică, Fiziologie, Educație pentru sănătate și prim ajutor, Abilități practice;

* Condiții de participare la concurs: titlul de doctor în domeniul Medicină, Educație fizică și sport sau alte domenii similare.

Informații post

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final

3. Conferențiar universitar*, poz. 31, disciplinele:Instrumentar și aparatură de laborator, Materiale utilizate în tehnica dentară;

*Condiții de participare la concurs:  titlul de doctor în domeniul Medicină dentară; deținerea titlului de medic specialist în Protetică dentară

Informații post  Ro, En

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final

4. Șef de lucrări*, poz. 33, disciplinele: Fiziologie și igienă;

*Condiții de participare la concurs: titlul de doctor în domeniul Medicină; deținerea titlului de medic specialist în Igienă și sănătate publică sau alte specialități similare.

Informații post

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final

5. Șef de lucrări*, poz. 37, disciplinele:Medicină internă și specialități medicale, Îngrijiri calificate în medicină internă;

*Condiții de participare la concurs: titlul de doctor  în domeniul Medicină; deținerea titlului de medic specialist în Medicină internă sau alte specialități similare.

Informații post

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final


II. FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ

II. 1. Departamentul de Tehnologii Alimentare, Siguranța Producției Alimentare și a Mediului


1. Profesor universitar, poz. 6, disciplinele: Tehnologia și controlul calității în industria laptelui, Biotehnologii alimentare;

Informații post Ro, En
Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final

III. FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ȘI MANAGEMENT

III. 1. Departamentul de
Mecanică și Tehnologii

1.  Asistent universitar, poz. 37, disciplinele: Sisteme mecatronice, Echipamente și instalații termice, Termotehnică, Mecatronica autovehiculelor, Controlul și diagnoza sistemelor mecanice, Toleranțe și control dimensional, Fiabilitate și mentenanță, Materiale și structuri inteligente, Desen tehnic și infografică, Metode și tehnici de evaluare a riscurilor.

*Condiții de participare la concurs: diplomă de licență în domeniul Ingineria autovehiculelor; titlul de doctor în domeniul Ingineria autovehiculelor.

Informații post


Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final

2. Asistent universitar*, poz. 42, disciplinele: Bazele ingineriei autovehiculelor, Desen tehnic și infografică.

*Condiții de participare la concurs: diplomă de licență în domeniul Ingineria autovehiculelor; titlul de doctor în domeniul Ingineria autovehiculelor.

Informații post

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final


IV. FACULTATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE

IV. 1. Departamentul de
Științe umane și social politice

1.  Lector universitar*, poz. 26, disciplinele: Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială, Introducere în psihologie, Abuz și violență domestică. Servicii de suport, Asistența socială în sistemul de probațiune, Asistența socială a delicvenților.

* Condiții de participare la concurs: diplomă de licență în domeniul Asistență socială; titlul de doctor în domeniul Asistență socială.

Informații post

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final

2.   Lector universitar*, poz. 27, disciplinele: Metodologia cercetării în științele sociale, Metodologii de cercetare în științele sociale, Metode și tehnici de cercetare socială, Asistența socială bazată pe evidențe, Demografie și planificare familială, Diagnoza și soluționarea problemelor sociale.

* Condiții de participare la concurs: diplomă de licență în domeniul Asistență socială; titlul de doctor în domeniul Sociologie sau Asistență socială.

Informații post

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final

IV.2   Departamentul de Geografie

1.  Conferențiar universitar, poz. 8, disciplinele: Elemente de hidrologie urbană în planificarea teritoriului, Hidrologia uscatului și oceanografie, Gospodărirea și calitatea apelor.

Informații post Ro, En

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final


V. FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

V. 1. Departamentul de Limbi și Literaturi Străine

1.  Lector universitar*, poz. 27, disciplinele: Limbă chineză contemporană, Curs practic limba chineză.

*Condiții de participare la concurs: candidatul/candidații trebuie să fie deținător/i al/ai titlului de doctor în domeniul Filologie.

Informații post

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final

V. 2. Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Știinţele Comunicării


1.  Lector universitar*, poz. 28, disciplinele: Ideologie și exil, Literatura actuală /Retorică, Istoria literaturii române, Cultură și civilizație românească, Curs practic de limba română: comunicare orală și scrisă.

*Condiții de participare la concurs: candidatul/candidații trebuie să fie deținător/i al/ai titlului de doctor în domeniul Filologie.

Informații post

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final

 

2. Asistent universitar*, poz. 32, disciplinele: Curente culturale și literare (opțional), Istoria literaturii române, Analiza textului literar (opțional).

*Condiții de participare la concurs: candidatul/candidații trebuie să fie deținător/i al/ai titlului de doctor în domeniul Filologie.

Informații post

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final

3. Asistent universitar*, poz. 34, disciplinele: Psihologia comunicării, Multimedia, Comunicare mediatică audio-vizuală, Comunicare internă, Comunicarea în situații de criză, Introducere în publicitate, Elaborarea unui produs de relații publice, Introducere în științele comunicării, Introducere în sistemul mass-media, Practică de specialitate, Imaginea publică în campaniile de relații publice, Comunicare.

*Condiții de participare la concurs: diplomă de licență în domeniul Științele Comunicării; titlul de doctor în domeniul Științele Comunicării.

Informații post

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final


VI. FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

I. 1. Departamentul de
Silvicultură și Protecția Mediului

1.  Conferențiar universitar, poz. 14, disciplinele: Gestionarea integrată a resurselor forestiere, Controlul integrat al dăunătorilor, Managementul proiectelor.

Informații post Ro, En

Comisia de concurs:
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Candidați:
Data: 
Rezultat concurs
Rezultat final

 

 

 

 - Calendarul pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României nr.306 din data de 15 aprilie 2020 
 - Suspendarea concursurilor
 - Model de Copertă de dosar
 - R14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante

 

 ------------------------------- 

ARHIVĂ