Punctul de contact unic

    Prin Punctul de Contact Unic electronic, la care este conectată administrația publică centrală și alte autorități competente, se pot îndeplini, de la distanță, prin mijloace electronice, cu ușurință, următoare proceduri și formalități:

     a) ansamblul procedurilor și formalităților necesare pentru accesul la activitățile de servicii ale acestora, în special declarațiile, notificările sau cererile necesare pentru obținerea autorizării, inclusiv cererile de înscriere într-un registru;
     b) orice cereri de autorizare necesare pentru exercitarea activităților de servicii.

  Proceduri
     Pentru mai multe detalii, accesează portalul PCUe (link către https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx)

     Administrator USV pentru platforma PCUe: Oana Șancariuc (email: oanasancariuc@usm.ro)